Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI HK.

KARAR: DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HİZMETLERİ VE ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI OLARAK KABUL EDİLEMEZ

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-375

“24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bu Kararname uyarınca 1/1/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Usul ve Esaslarda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine dayalı sözleşmeler kapsamında çalıştırılanların, sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 83’üncü maddesi ile değiştirilen Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin (e) bendinde ve Tebliğ’in 78.1.2’nci maddesinde danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımların personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir.

 

Aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda çağrı merkezi hizmetlerinin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilemeyeceği ve ihale edilebilir nitelikte olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”