Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET HK.

KARAR: İŞÇİLİK MALİYETİ TOPLAM YAKLAŞIK MALİYETİN %70’İNİN ALTINDA İSE SÖZ KONUSU İŞ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET OLARAK ELE ALINAMAZ

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-331

“Şikâyete konu ihalenin ihale dokümanı ve yaklaşık maliyeti birlikte incelendiğinde, her ne kadar ihale dokümanında belirtilen personelin tüm mesaisini ihale konusu işte geçirmeleri öngörülmüş olsa da yaklaşık maliyet içeriğinde işçilik maliyetinin toplam yaklaşık maliyetinin %70’inin altında olduğu anlaşıldığından şikâyete konu ihalenin kamu ihale mevzuatı açısından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak ele alınamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.”