Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ HK.

KARAR: PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ KAPSAMINDA SERVİS GÜZERGÂHINDA “10 KİLOMETREYE KADAR” UZATMA VE KISALTMA YAPILABİLECEĞİ DÜZENLEMESİ İSTEKLİLERİN ALEYHİNE SONUÇ DOĞURMAZ

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-652

“Teknik Şartname’nin 4.5’inci maddesinde ihale konusu personel taşıma hizmeti kapsamında servis güzergâhında 10 kilometreye kadar uzatma ve kısaltma yapabileceğinin düzenlendiği, işinin süresinin 12 ay olduğu, bu açıdan süreç içerisinde güzergâh mesafelerinde bir takım değişikliklerinin olmasının beklenebileceği, bununla birlikte güzergâh değişikliği hususunda idarece “10 kilometreye kadar” düzenlemesi yapılarak sınırın belirlendiği, güzergâh mesafeleri dikkate alındığında söz konusu sınırın makul karşılanabileceği, sektörde faaliyet gösteren basiretli tacirlerin bu durumu öngörebileceği, bahse konu durumun isteklilerin sağlıklı teklif hazırlamasını etkilemeyeceği, bununla birlikte ilgili doküman düzenlemelerinden söz konusu sınırları aşan değişiklik durumlarında idarece ilave ödeme yapılmayacağı yönünde bir anlamın çıkarılamayacağı, mesafelerin artabileceği gibi aynı şekilde azalma ihtimalinin de olduğu dikkate alındığında bahse konu düzenlemenin isteklilerin aleyhine sonuç doğurmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”