Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PERSONEL ÜCRETİNİ BELİRLEME HK.

KARAR: İSTEKLİLER TEKLİFLERİNİ OLUŞTURURKEN BRÜT ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLMAMAK KAYDIYLA PERSONEL ÜCRETİNİ BELİRLEMEDE YETKİLİDİRLER

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-443

“İdari Şartname’de atıf yapılan ve Teknik Şartname’nin eki olan personel nitelik ve sayılarının yer aldığı çizelgeler incelendiğinde ihale konusu iş kapsamında farklı nitelikte personel çalıştırılacağı (aşçı, aşçı yardımcısı, servis elemanı vb) ancak bu personele ödenecek işçilik ücretlerinin ne olacağına yönelik bir belirleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde istekliler tarafından çalıştırılacak personel için yemek, yol ve giyim giderleri de göz önünde bulundurulmak kaydıyla brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin % fazlası şeklinde ücret öngörülebileceği, bu noktada brüt asgari ücretin altında olmamak kaydıyla isteklilerin personel ücretini belirlemede yetkilerinin bulunduğunun anlaşıldığı ve tekliflerini bu çerçevede oluşturabilecekleri sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.”