Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÇALIŞTIRILACAK PERSONELDE ÜST YAŞ SINIRI HK.

KARAR: İHALE KONUSU İŞİN MAHİYETİ İTİBARİYLE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN İŞE UYGUNLUĞU BAKIMINDAN ÜST YAŞ SINIRI BELİRLENMESİ İDARENİN TAKDİR HAKKI KAPSAMINDADIR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-479

“… Teknik Şartname’nin ilgili düzenlemesinden, ihale konusu iş kapsamında çalışacak şoförlerin 60 yaşın üstünde olamayacağının düzenlendiği anlaşılmıştır.

Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinde tanımı 2’nci maddesinde detaylı tarifi verilen ve araçlara ilişkin koltuk sayıları belirtilen ihale konusu işin TUBİTAK Gebze yerleşkesi personeli ve stajyerleri servis aracı olarak, İstanbul, Gebze, Darıca, İzmit güzergahlarında toplam 217 adet servis aracında şoförlerin çalışacağı belirlenmiştir. İhale konusu işin mahiyeti itibariyle çalıştırılacak personelin işe uygunluğu bakımından üst yaş sınırı belirlenmesinin idarenin cevabında da belirtildiği üzere, yol güzergahlarının trafik yoğunluğu ve uzunluğu nedeniyle dikkat ve hassasiyet gerekliliği dikkate alınarak idarenin takdir hakkı çerçevesinde kaldığı, kullanılan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık içermediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”