Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PERSONELE FİYAT FARKI VERİLMESİ HK.

KARAR: PERSONELİN TAM ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAĞINA YÖNELİK BİR DÜZENLEMENİN OLMAMASI VE İŞİN SÜRESİNİN 365 GÜNDEN AZ OLMASI NEDENİYLE İHALE DOKÜMANINDA PERSONELE FİYAT FARKI VERİLMESİNİ ÖNGÖRECEK ŞEKİLDE DÜZENLEME YAPILMAMASI MEVZUATA AYKIRI DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1035

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımlarında fiyat farkı” başlıklı 81’inci maddesine göre, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin yemek alımı hizmeti olduğu ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olmadığı, diğer taraftan ihalenin dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği, ancak söz konusu personelin tam zamanlı çalıştırılacağına yönelik bir düzenlemenin olmadığı, ayrıca işin süresinin 365 günden az olduğu dolayısıyla ihale dokümanında personele fiyat farkı verilmesini öngörecek şekilde düzenleme yapılmamasının mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddia konusu düzenleme ve bu düzenlemeden hareketle yaklaşık maliyetin de hatalı olduğuna yönelik yer verdiği iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”