Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN YENİDEN İSTİHDAM EDİLMESİ HK.

KARAR: İHALELERDE ÖNCEKİ SÖZLEŞMELERDE ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN YENİDEN İSTİHDAM EDİLMESİ YÖNÜNDE DÜZENLEMELERE YER VERİLEMEZ

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-442

“… işe alınacak veya işten çıkarılacak personele ilişkin nihai kararın yükleniciye ait olduğu ancak idarelerin ihale konusu işte çalışacak personelin hizmetin gerektirdiği ve idarece belirlenen şartlara uygun olup olmadığı hususunu sağlamakla sorumlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibince şikâyete konu edilen Teknik Şartname’nin 4.2 ve 4.7’inci maddeleri incelendiğinde çağrı merkezi operatörleri için Kurum içinde en az 1 yıl çağrı merkezi tecrübesi talep edildiği, bu nedenle 638 (616 + 22) çağrı merkezi operatörünün geçmiş dönem sözleşmeler kapsamında en az 1 yıl çalışmış olması gerektiği, 336 (320 + 16) çağrı merkezi operatör yardımcısında ise böyle bir şarta yer verilmediği görülmüştür.

 

Yapılan tespitler çerçevesinde ihalelerde çalışacak personelin önceki sözleşmelerde çalıştırılan personelin yeniden istihdam edilmesi yönünde düzenlemelere yer verilemeyeceği, idare tarafından dokümanda yer verilen çağrı merkezi operatörleri için Kurum içinde en az 1 yıl çağrı merkezi tecrübesi olması gerektiği yönündeki Teknik Şartname’nin 4.2 ve 4.7’inci madde düzenlemelerinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci maddesine ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.26’ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.”