Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞAHIS VEYA SERMAYE ŞİRKETLERİNİN UNVAN DEĞİŞTİRMELERİ HK.

KARAR: ŞAHIS VEYA SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE NEV’İ VEYA UNVAN DEĞİŞTİRMELERİ HALİNDE, DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE SAHİP OLUNAN İŞ DENEYİMLERİNİ GÖSTEREN BELGELER NEV’İ VEYA UNVAN DEĞİŞTİRMİŞ ŞİRKET TARAFINDAN İHALELERDE İŞ DENEYİMİ OLARAK KULLANILABİLİR.”

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1091

“… Yönetmelik gereği şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgeler nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilmeleri önünde hiçbir engel bulunmadığı anlaşılmış olmakla birlikte mevcut ihalede söz konusu ticaret unvanı değişikliğine ilişkin olarak ayrı bir belgenin başvuru sahibi tarafından sunulmaması neticesinde idarenin iş bitirme belgesini değerlendirmeye almadığı tespit edilmiştir.

Elektronik ihale ile yapılan ihalelerde idarelerin yeterlik bilgileri tablosu üzerinden ilk değerlendirmelerini yapmaları gerektiği hususu göz önüne alındığında idarenin yeterlik bilgileri tablosunda yer alan unvan değişikliği öncesinde düzenlenen iş bitirme belgesini EKAP üzerinden teyit edip geçerli kabul etmesi ve sonrasında yeterlik bilgileri tablosunda yer alan bilgileri geçerli kabul edilen başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olduğundan, kendisinden detaya girmeden matbu yazıda yer alan ifadelerle teyit edilemeyen belgeleri istemesi sonrasında teklifini değerlendirme dışı bırakması işlemi kendi içerisinde çelişki oluşturmaktadır.

 Anılan durumun başvuru sahibinin şikayet başvurusu sonrasında açıklığa kavuşturulması yolunda idarenin iki yolunun bulunduğu, “www.ticaretsicil.gov.tr” internet adresi üzerinden pilot ortak olan H… A.Ş.ye ilişkin araştırma yaparak ticaret unvanının belgenin EKAP üzerinden düzenlenme tarihinden sonra değiştirildiği teyidinin yapılabileceği veya 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinde yer alan bilgi eksikliği kapsamında istekliye yeterli süre vererek unvan değişikliğine ilişkin gerekli belgelerin talep edilebileceği, ancak idare tarafından iki yolunda tercih edilmeyerek şikayet başvurusu öncesinde bu belirsizlik ile teklifin geçerli bulunup sonraki aşamada detaylı bir yazı yazmadan hazırlanan teyit edilemeyen belgelerin sunulması konulu yazı sonrasında teklifin değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata uygun bulunmamıştır.

Yapılan inceleme sonucunda, yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen iş bitirme belgesinin Yönetmelik’in 47.12’nci maddesi gereğince başvuru sahibi iş ortaklığında pilot ortak olarak bulunan H…A.Ş. tarafından kullanılabileceği, anılan isteklinin ihalede en düşük teklif fiyatını sunduğu ve unvan değişikliğine ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi’ne elektronik teklif içerisinde yer alan bilgiler ile idare tarafından ulaşılabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”