Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SERVİS ARAÇ YAŞLARI HK.

KARAR: İDARECE SERVİS ARAÇ YAŞLARININ EN FAZLA 10 YAŞINDA OLMASININ İSTENMESİ MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1046

“Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği’nin … Geçici 2’nci maddesine göre servis araçlarının 21 yaşından küçük olması; 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne göre ise Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğine uygun olarak model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilmesi gerekmektedir.

 

Teknik Şartname’nin … düzenlemesine göre ihale konusu işte çalıştırılacak araçların 2012 model veya üstü olması talep edilmektedir. Yani araçların en fazla 10 yaşında olması istenmektedir.

  

Tasarruf Tedbirleri konulu 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin “Personel servisi hizmetine ilişkin giderler” başlıklı maddesinde model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilmesi gerektiği belirtilmekle beraber model yılının yeniliği hususunda net bir açıklama mevcut değildir. Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği’ne göre de 21 yaşından küçük araçların seçilmesi gerekmekte olup idare tarafından belirlenen araç yaşı aralığı söz konusu Yönetmelik hükmüne uygundur. Yeni model tabirinden, ihalenin yapıldığı yıl olan 2021 yılı anlaşıldığında, idarece servis araç yaşlarının en fazla 10 yaşında olmasının istenmesinin yukarıda bahsi geçen mevzuata uygun olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı neticesine ulaşılmıştır.”