Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SİGORTA LİMİTLERİNİN İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLMEMESİ HK.

KARAR: SİGORTA LİMİTLERİNİN DOKÜMANDA BELİRTİLMEMESİ MEVZUATA AYKIRI DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1178

“Şikayete konu ihalede kasko, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası gibi sigorta giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında belirlendiği, Teknik Şartname’de ise yüklenici tarafından taşımalı eğitim araçları için 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun öngördüğü “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” ile hizmetin başlangıcından bitimine kadarki süreyi kapsayan “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” yaptırılmasının zorunlu tutulduğu görülmüş olmakla birlikte Sözleşme Tasarısı’nda bahse konu sigortaların limitlerine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları, ihale dokümanında yapılan tespitler ve … mevzuat hükümleri çerçevesinde, araçlara ilişkin kasko, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasının limitlerinin ihale dokümanında belirtilmediği, ancak mevzuat uyarınca limitlerin belirlenmemesi durumunda dokümanda belirtilen sigortaların asgari limitler dâhilinde istendiğinin kabul edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Bu nedenle sigorta limitlerinin dokümanda belirtilmemesinin mevzuata bir aykırı olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”