Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKAYET BAŞVURULARININ SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ HK.

KARAR: ADAY, İSTEKLİ VE İSTEKLİ OLABİLECEKLERE BAŞVURU MERCİ VE SÜRESİNİN BELİRTİLMEMESİ VEYA HATALI BELİRTİLMESİ DURUMUNDA BU İŞLEMLERE KARŞI YASAL SÜRENİN BİTİMİNDEN SONRA YAPILAN BAŞVURULAR SÜRE YÖNÜNDEN REDDEDİLEMEZ

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UM.IV-896

“… şikâyet üzerine alınan karar 21.01.2022 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmiş, bu tarihi izleyen günden itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde, daha açık ifadeyle 31.01.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken dava dilekçesi bu süre geçtikten sonra 06.07.2022 tarihinde Mahkemenin idari merci tecavüzü kararı neticesinde Kuruma ulaşmıştır. Ancak idarenin şikâyet başvurusuna ilişkin olarak aldığı kararı başvuru sahibine tebliğ ettiği yazıda bir sonraki başvuru merci ve süresinin belirtilmediği tespit edilmiştir.

 

Anayasa’nın 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenleme ile idarelere, ilgililerin kaç gün içinde hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü getirilmiş olup idare tarafından sonraki başvuru merci ve süresine ilişkin bilgilendirmenin mevzuata uygun olarak yapılmadığı anlaşılmıştır. İdare tarafından tesis edilen işlemlerde anayasal yükümlülüğün yerine getirilmeyerek aday, istekli ve istekli olabileceklere başvuru merci ve süresinin belirtilmemesi veya hatalı belirtilmesi durumunda, bu işlemlere karşı yasal sürenin bitiminden sonra yapılan başvuruların süre yönünden reddedilemeyeceği anlaşılmıştır.”