Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKÂYET BAŞVURUSU HAKKINDA KARAR ALINMAMASI HK.

KARAR: İDARECE ŞİKÂYET BAŞVURUSU HAKKINDA KARAR ALINMAMASI BAŞVURUNUN ZIMNEN REDDEDİLDİĞİ SONUCUNU DOĞURUR

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UH. II-110

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde ‘…İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…

İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir…’ hükmü yer almaktadır.

İhaleyi yapan idare Zonguldak Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başvuru sahibinin 19.11.2021 tarihli şikayet başvurusu üzerine herhangi bir cevap verilmediği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda alıntılanan 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddenin birinci fıkrası uyarınca ihale dokümanına yönelik şikâyetlerin idarelerce ihale tarihinden önce sonuçlandırılması esas olmakla beraber, maddenin üçüncü fıkrası kapsamında şikâyet başvurusu üzerine idarece karar alınmaması durumunun da öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddenin birinci fıkrası uyarınca şikayete cevap verilmemesinin anılan Kanun maddesinin ihlal edildiği anlamına gelmeyeceği, idarece başvuru hakkında karar alınmamasının başvurunun zımnen reddedildiği sonucunu doğurduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”