Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA İDDİA EDİLEN HUSUSLAR HK

KARAR: ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA, İDDİA EDİLEN HUSUSLARIN HANGİ YÖNLERDEN VE HANGİ GEREKÇELERLE MEVZUATA AYKIRI OLDUĞUNA YER VERMELİDİR

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-293

“Başvuru sahibinin idareye yapılan şikayet başvurusundaki iddiasında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerinin hangi kriterler ve belgeler yönünden karşılanmadığına yönelik herhangi bir iddiasının açık ve somut bir şekilde gösterilmediği, ayrıca hangi yönlerden ve hangi gerekçeyle mevzuata aykırı olduğuna dair gerekçelere de yer verilmediği, başvurunun genel nitelikli hukuka aykırılık iddiası içerdiği, iddianın bu haliyle anılan istekli tarafından sunulan tüm belgelerin yeniden incelenmesi sonucunu doğuracağı, dolayısıyla söz konusu iddianın 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata uygun olmadığı, başvurunun sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmediği, bu kapsamda idareye yapılan şikayet başvurusundaki iddia yönünden idare tarafından söz konusu belgelerin baştan sona tekrar incelenmesi talebini içerdiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin, itirazen şikayet başvurusunun, idareye yapılan şikayet başvurusunun mevzuata uygun olarak yapılmaması nedeniyle öncelikle bu açıdan reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”