Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKÂYET BAŞVURUSUNUN ŞEKİL YÖNÜNDEN REDDİ HK.

KARAR: E-ŞİKÂYET DİLEKÇESİ EKİNDE FAALİYET ALANINI GÖSTERMEK ÜZERE BAŞKA BİR BELGE YER ALMADIĞI VE FAALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ BEYAN EDİLMEDİĞİ İÇİN ŞİKÂYET BAŞVURUSU ŞEKİL YÖNÜNDEN REDDEDİLMELİDİR

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1204

“… doküman düzenlemelerinden ihalenin adının “Kent Temizliği, Çöp Nakli, Mevcut Yeşil Alanlarda Sulama ve Bakım Hizmetleri için 30 kalem 138 adet sürücüsüz akaryakıt hariç, araç ve iş makinesi kiralanması” olduğu, kapsamının ise Aksaray Belediyesi Mücavir Alan Sınırları dahilindeki, tüm mahalleler ile okullar, resmi ve özel işyerleri, boş arsalar, sanayi siteleri ve pazar yerlerinden kaynaklanan katı atıkların, uygun araçlar ile toplanarak ilimiz, merkez ilçesine bağlı armutlu mevkiinde bulunan Katı Atık Entegre Tesisi’ne taşınması, tüm cadde ve sokakların, çevre yolunun, kavşakların, yaya kaldırımlarının, bordür diplerinin, pazar yerlerinin makineler ile temizlenmesi ve çöp konteynırlarının yıkanıp ilaçlanarak dezenfekte edilmesi, mevcut yeşil alanlarda (Mahalle Parkları, Rekreasyon Alanları -Kent Parklar-, Mesire Alanları, Çocuk Oyun Alanları, Orta Refüjler) temizlik yapılması, çöp ve atıklarının toplanması, molozların kaldırılması, mevcut yeşil alanlarda çim, çiçek, ağaç ve güllerin bakımı, sulanması, biçilmesi, budanması ve personelin ulaşımın sağlanması için araç kiralanması işi olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından e-şikâyet dilekçesi ekinde faaliyet alanını göstermek üzere beyan edilen Ticaret Sicil Gazetesi sayfası sorgulandığında söz konusu Ticaret Sicil Gazetesi sayfasında herhangi bir arama sonucuna ulaşılamadığı ve dilekçe ekinde başka bir belge yer almadığı ve faaliyetine ilişkin bilginin beyan edilmediği anlaşıldığından şikâyet başvurusunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin 11’inci fıkrasına uygun olmadığından başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”