Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKÂYET DİLEKÇESİ EKİNDE GEREKEN BELGE HK.

KARAR: ŞİKÂYET DİLEKÇESİ EKİNDE YER VERİLMESİ GEREKEN İHALE KONUSU ALANDA FAALİYET GÖSTERİLDİĞİNİ TEVSİK EDİCİ BELGELER SUNULMADIĞI TAKTİRDE BAŞVURU ŞEKİL YÖNÜNDEN REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1296

“Yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi Z…A.Ş. tarafından ihale dokümanının ilana yansıyan ve yansımayan hususlarına ilişkin olarak ihale dokümanını edindiği tarih olan 21.09.2022 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyet dilekçesi ekinde yer alan “Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler” başlıklı belgede ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin olarak 25.10.2021 tarihli ve 10437 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile “www.ticaretsicil.gov.tr” teyit adresi bilgisine yer verildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin resmi internet adresi olan “www.ticaretsicil.gov.tr” üzerinden sorgulama yapıldığında; 25.10.2021 tarihli ve 10437 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin ticaret sicili gazetesinin faaliyet alanına ilişkin değil, kişi bilgileri değişikliğine ilişkin olduğu görülmüştür.

 

Bu itibarla başvuru sahibi tarafından ilgili mevzuat hükümleri gereği şikâyet dilekçesi ekinde yer verilmesi gereken ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik edici bilgi/belgelerin beyan edilmediği/sunulmadığı görüldüğünden, şikâyet başvurusunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin onbirinci fıkrasına uygun olmadığı ve başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca şekil yönünden reddi gerekmektedir.”