Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİKÂYET DİLEKÇESİNİN EKİ HK.

KARAR: İDAREYE YAPILAN ŞİKÂYET BAŞVURU DİLEKÇESİ EKİNDE BAŞVURUDA BULUNMAYA YETKİLİ OLUNDUĞUNA DAİR BELGELER KAPSAMINDA İMZA BEYANNAMESİNİN ASLININ YA DA NOTER ONAYLI ÖRNEĞİNİN SUNULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 23.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-395

“İdare tarafından gönderilen ve 16.03.2022 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan ihale işlem dosyasındaki belgeler incelendiğinde, idarece ihale işlem dosyasındaki tüm belgelerin asıllarının gönderildiği, bu kapsamda başvuru sahibi tarafından idareye elden verilen şikayet başvuru dilekçesinin de idareye sunulan şekliyle ıslak imzalı aslının gönderildiği, söz konusu şikayet dilekçesinin ekinde yer alan belgelerin ise fotokopi olduğu görülmüştür. Bu haliyle başvuru sahibi tarafından şikayet dilekçesi ekinde yer alması gereken imza beyannamesinin aslının ya da noter onaylı örneğinin sunulması gerekirken fotokopisinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemeler neticesinde, başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvuru dilekçesi ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler kapsamındaki imza beyannamesinin aslının ya da noter onaylı örneğinin sunulmadığı anlaşıldığından İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükümler uyarınca başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”