Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SINIR DEĞERİN ALTINDAKİ TEKLİFLER HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMEDE SINIR DEĞERİN ALTINDA TEKLİF SUNAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİN AÇIKLAMA İSTENİLMEKSİZİN REDDEDİLECEĞİ DÜZENLENDİĞİNDEN İSTEKLİLER TARAFINDAN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINDA BULUNULMAYACAĞI İÇİN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI BİR DURUM OLUŞMAZ

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-1143

“İtirazen şikayet dilekçesinde yer verilen yemeklerden taze fasulye, z.yağlı barbunya, salçalı köfte, kabak musakka yemeklerine ait çiğ girdi cins ve miktarlarına yer verilmediği iddia edilmekle birlikte … Tebliğ’in 79.2.6’ncı maddesinde malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere Teknik Şartname’de asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılacağı ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtileceği açıklanmış olup, örnek menülerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında isteklilerin kullanacağı çiğ girdi ve miktarlarının aynı olmasının amaçlandığı, şikayet konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 33’üncü maddesinde sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenilmeksizin reddedileceğinin düzenlendiği, dolayısıyla istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulmayacağı dikkate alındığında istekliler açısından eşitlik ilkesine aykırı durum oluşmayacağı değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”