Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN İSTEKLİ ADINA TEKLİF VERMESİ HK.

KARAR: ŞİRKETİN TEK ORTAĞI OLAN VE ŞİRKETİN İŞ VE İŞLEMLERİNDE MÜNFERİDEN TEMSİLE YETKİLİ KILINAN ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN İSTEKLİ ADINA E-İMZA KULLANMAK SURETİYLE TEKLİF VERMESİ MEVZUATA AYKIRI DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-630

“Yapılan değerlendirme ve tespitler neticesinde, isteklilerin EKAP sistemine kaydolduğu esnada, istekli adına ihale işlemlerini yürütmekle yetkili kişilerin belirlendiği, anılan kişilere ilişkin tevsik edici belgelerin yine kayıt esnasında sunulmuş olduğu, anılan kişilerin istekli adına yetkili olduğu hususunun aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı, belirtilen kişilerin istekli adına yürüttüğü işlemleri sahip olduğu kullanıcı adı ve şifre vasıtasıyla yaptığı, tekliflerin hazırlanması ve sunulması işlemlerinin de yetkili kişiler vasıtasıyla e-imza kullanılarak yapıldığı, yapılan tüm işlemlerin EKAP ortamında kayıt altına alındığı, belirtilen nedenlerle isteklilerin teklif mektuplarını imzalayan kişilerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olmamasının sistemsel olarak mümkün olmadığı, kaldı ki TTK’nın 623’üncü maddesi kapsamında, limited şirketlerde müdürlerin kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime yönelik tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkili olduğu, bu bağlamda ihale üzerinde bırakılan istekli F… Ltd. Şti.nin tek ortağı olan ve şirketin iş ve işlemlerinde münferiden temsile yetkili kılınan şirket müdürü S… K…’ün istekli adına e-imza kullanmak suretiyle teklif vermesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”