Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SORGULAMA YAPILMADAN SÖZLEŞME İMZALANMASI HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA BULUNULMADIĞINA İLİŞKİN KİK’İN İNTERNET SAYFASINDAN SORGULAMA YAPILMADAN SÖZLEŞME İMZALANMASI KAMU İHALE KANUNU’NDA BELİRTİLEN USULE UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO:2022/UH.I-337

“… başvuruya konu edilen ihalede, başvuru sahibinin şikayet başvurusuna verilen cevabın EKAP üzerinden gönderilmesini (01.02.2022) takip eden tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığına ilişkin Kurumun internet sayfasından sorgulama yapılmadan, T… Limited Şirketi ile sözleşme imzalandığı anlaşılmış olup, aktarılan süreler beklenilmeden ve Kurumun internet sayfasından itirazen şikâyet başvurusu bulunulmadığına ilişkin sorgulama yapılmadan imzalanan sözleşmenin Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen usule uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, Kararda yer alan ve yukarıda aktarılan diğer tespitler çerçevesinde, anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektiren bir husus tespit edilmediğinden, söz konusu aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.”