Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞMEYE AİT DAMGA VERGİSİ HK.

KARAR: YALNIZCA TAHAKKUK FİŞİNİN SUNULMASI SÖZLEŞMEYE AİT DAMGA VERGİSİNİN ÖDENDİĞİ ANLAMINA GELMEZ

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-520

“İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif kapsamında sunulan iş deneyimini gösteren belge niteliğindeki araç kiralama sözleşmesine ait damga vergisinin İstanbul Avcılar Vergi Dairesi aracılığıyla tahakkuk ettirildiğine dair 21.02.2022 tarihli tahakkuk fişinin sözleşmeye ek olarak sunulduğu, ancak yalnızca tahakkuk fişinin sunulmasının söz konusu sözleşmeye ait damga vergisinin ödendiği anlamına gelmeyeceği anlaşılmıştır. Ayrıca söz konusu sözleşmeye ait damga vergisinin İstanbul Avcılar Vergi Dairesi’ne ödendiğine dair 09.03.2022 tarihli ödendi makbuzunun da teklif kapsamında sunulduğu, ancak anılan verginin ihale ilan tarihinden (24.02.2022) önce ödenmiş olması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihale üzerinde bırakılan istekli P… Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”