Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME GİDERLERİNİ OLUŞTURAN GİDERLER HK.

KARAR: SÖZLEŞME GİDERLERİNİ OLUŞTURAN KİK PAYI İLE SÖZLEŞME VE İHALE KARARI DAMGA VERGİSİ GİDERLERİNİN TEKLİF BEDELİ ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-367

“… ilgili mevzuat uyarınca, başvuru konusu ihale açısından ihale kararı ve sözleşme damga vergileri ile Kamu İhale Kurumu payı olmak üzere, başvuru sahibi isteklinin teklif fiyatının (2.875.132,80 TL) % 1,567’sine tekabül eden 45.053,33 TL tutarında sözleşme giderleri hesaplanmasının gerektiği tespit edilmiştir. Söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken sözleşme ve genel giderler hariç asgari işçilik tutarı olan 2.830.766,40 TL’lik tutara 45.053,33 TL sözleşme giderleri ilave edilmesi sonucunda hesaplanan asgari teklif tutarının 2.875.819,73 TL olduğu ve anılan isteklinin teklif fiyatının (2.875.132,80 TL ) bu tutarı sağlamadığı görülmektedir.

 

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde başvuru sahibi S… Limited Şirketi tarafından sunulan teklif tutarının, ihale konusu işte eğitmenlere ödeneceği kabul edilen söz konusu sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, sözleşme giderlerini oluşturan KİK payının, sözleşme ve ihale kararı damga vergisi giderlerinin teklif bedeli üzerinden hesaplanması gerektiği bu itibarla anılan istekliye ait teklifin ihale dokümanına uygun olarak verilmediği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”