Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME İMZALANMADAN SUNULMASI GEREKEN BELGELER HK.

KARAR: KAMU İHALE MEVZUATINDA SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE SUNULMASI GEREKEN BELGELER BELİRLİDİR

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UH. I-563

“Yapılan inceleme neticesinde; İdari Şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 48’inci maddesinde kuruluşta bulunan merkezi yemekhane mutfağında ortaya çıkabilecek herhangi bir aksaklıktan veya başka olağandışı gelişmeler sonucu yemek çıkarılamaması halinde kullanılmak üzere, Bursa il sınırları içerisinde bulunan bir mutfağa ilişkin olmak üzere noter onaylı kullanım sözleşmesinin ve bu mutfağa ait ilgili kalite belgelerinin (TS 8985 Hizmet Yeterlilik Belgesi, TS 13075 Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri Yeterlilik Belgesi) sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulmasının istendiği anlaşılmıştır.

 

Kamu ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, doküman düzenlemeleri doğrultusunda sözleşme imzalanmadan önce sunulması istenen bahse konu belgelerin mevzuat kapsamında sayma yöntemiyle belirlenen belgeler dâhilinde bulunmadığı anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”