Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME İMZALANMADAN SUNULMASI GEREKEN BELGELER HK.

KARAR: KAMU İHALE MEVZUATINDA SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE SUNULMASI GEREKEN BELGELER VE BU BELGELERİN SUNULMAMASI HALİNDE HANGİ YAPTIRIMLARIN UYGULANACAĞI BELİRLİDİR

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:2022/UH.II-600

“… ihale dokümanı düzenlemeleri doğrultusunda, incelemeye konu ihalenin Teknik Şartname’nin “Taşıma” başlıklı 1.4’üncü maddesinde isteklilerden TSE 13075 belgesinin sözleşme aşamasında sunulmasının istenildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda söz konusu düzenlemede yer alan “sözleşme aşaması” ibaresinden bahse konu belgenin sözleşme imzalanmasından önce mi yoksa sonra mı istenildiği hususu net olmamakla birlikte istekliler tarafından sunulması gerektiğinin düzenlendiği dikkate alındığında şikâyete konu belgenin sözleşmeden önce idareye sunulması gereken belge niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.

 

Bu çerçevede, kamu ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, iddia konusu olan belgenin de sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”