Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME İMZALANMADAN SUNULMASI GEREKEN BELGELER HK.

KARAR: SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE SUNULMASI GEREKEN BELGELER ARASINDA SİGORTA POLİÇESİ YER ALMAZ

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.II-849

“Beslenme Hizmetleri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi’nin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 6’ncı maddesinde yüklenicinin üçüncü kişi mali sorumluluk sigortasına ait poliçeyi sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra ilk 7 gün içinde idareye teslim edeceğinin, aynı Şartname’nin “Genel Hükümler” başlıklı 14’üncü maddesinin 36’ncı bendinde yüklenicinin, sigorta poliçelerini yaptıracağının ve iş fiili olarak başlamadan önce idareye teslim edeceğinin, aynı bendin son cümlesinde ise yüklenicinin üçüncü mali sorumluluk sigortasına ait poliçeyi sözleşme öncesi idareye vereceğinin düzenlendiği görülmüştür.

 

İdarelerin hizmete konu iş kapsamında yüklenicinin sigorta yaptırmasını talep edebileceği, buna ilişkin hususların ve şartların sözleşme ve eklerinde belirtilmesi gerektiği, düzenlenen poliçelerin işe fiili olarak başlamadan önce idareye sunulması gerektiği, incelemeye konu ihalede doküman kapsamında düzenlenen Teknik Şartname’de üçüncü mali sorumluluk sigortasına ait poliçenin sunulma zamanlarına ilişkin olarak sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra ilk 7 gün içinde, iş fiili olarak başlamadan önce ve sözleşme öncesi idareye vereceğine yönelik olarak farklı düzenlemelere yer verildiği, bu durumun çelişkiye sebebiyet verdiği, kamu ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve yaptırımların belirtildiği, bu kapsamında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler arasında sigorta poliçesinin yer almadığı, dolayısıyla düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”