Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME İMZALANMADAN SUNULMASI GEREKEN BELGELER HK.

KARAR: KAMU İHALE MEVZUATINDA SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE SUNULMASI GEREKEN BELGELER VE BU BELGELERİN SUNULMAMASI HALİNDE HANGİ YAPTIRIMLARIN UYGULANACAĞI BELİRLİDİR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-947

“… 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un 10’uncu maddesinden ihaleye katılım aşamasında aranan belgelerden kurum tarafından taahhütname sunulmasına imkân tanınanlara ilişkin olarak kanıtlayıcı belgeler ile yine Kanun’un bahse konu maddesi kapsamında sayılan diğer belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağı, söz konusu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye verilmemesi veya sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen durumlara aykırı hususlar içermesi halinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedileceği,

 

İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı düzenlemelerinden hastane mutfağında yangın, su basması, arıza veya başka olağan dışı (doğal afet vb.) herhangi bir gelişmenin oluşması durumunda dışarıdan yemek hizmeti alınacağı ve yemek hizmeti alınacak yer/mutfak/yemekhane ile yapılan sözleşmenin ve söz konusu yer/mutfak/yemekhanenin mevzuat dahilinde faaliyetini devam ettirdiğine dair belgelerin sözleşme imzalanması aşamasında idareye sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme neticesinde kamu ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, şikayete konu olan belgelerin de sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemelerin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”