Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME ÖNCESİ SUNULMASI GEREKEN BELGELER HK.

KARAR: İDARECE SÖZLEŞME ÖNCESİ İDAREYE SUNULMASI GEREKEN BELGELER AÇIKÇA BELİRTİLMELİDİR

KARAR TARİHİ: 30.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-419

“… başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak belgelere yer verildiği görülmüş olmakla birlikte, idare tarafından başvuru sahibine gönderilen 10.01.2022 tarihli sözleşmeye davet yazısında sadece 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgelerin sunulmasının istendiği, buna karşın idarenin aykırılık tespitlerine dayanak oluşturan Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilen belgelerin sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığı, bu haliyle söz konusu bildirimin usulüne uygun yapılmadığı anlaşıldığından, idarece sözleşme öncesi idareye sunulması gereken belgelerin açıkça belirtilmesi suretiyle, başvuru sahibinin sözleşme imzalamaya yeniden davet edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”