Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME SÜRECİNDE ÖNGÖRÜLEMEYEN DURUMLAR HK.

KARAR: SÖZLEŞME SÜRECİNDE ÖNGÖRÜLEMEYEN DURUMLARIN ORTAYA ÇIKMASI NEDENİYLE İŞ ARTIŞI VEYA İŞ EKSİLİŞİNE GİDİLEBİLİR

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-552

“Bahse konu ihale dokümanında işin kapsamının 21 araçla, 21 farklı güzergâhta, 167 gün süreyle personel taşımacılığı olduğu, Teknik Şartname’de idarenin, ihtimale dayalı olarak taşıt sayısını artırıp azaltabileceği, personel taşıma servis güzergâhlarını değiştirebileceği ve bu durumda ilave bedel ödemesi yapılmayacağı düzenlemesinin yer aldığı görülmektedir. … mevzuat hükümlerinden, sözleşme sürecinde öngörülemeyen durumların ortaya çıkması nedeniyle iş artışı veya iş eksilişine gidilebileceği, bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin, sözleşme bedelinin %20’sine kadar oran dâhilinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği, araç tipi (otobüs, midibüs) değişikliğine ilişkin düzenlemede ise aynı koltuk kapasitesine sahip olma koşuluna yer verildiği ve asgari koltuk kapasitelerinin Teknik Şartname’de düzenlendiği hususları birlikte dikkate alındığında, başvuruya konu ihalede, isteklilerin mevcut güzergahlar ve doküman düzenlemelerini esas alarak teklif fiyatlarının oluşturulabileceği anlaşıldığından anılan iddia yerinde bulunmamıştır.”