Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISI İLE TEKNİK ŞARTNAME ÇELİŞKİSİ HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISI İLE TEKNİK ŞARTNAMEDE BİRBİRİ İLE ÇELİŞKİLİ DÜZENLEMELER BULUNMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:15.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-724

“… Sözleşme Tasarısı’nın 16 numaralı ceza bendinde personel maaş ödemesinin en geç ayın 5’ine kadar yüklenici tarafından yapılması gerektiği, aksi takdirde belirlenen oranda ceza kesileceği, Teknik Şartname maddesinde ise personel maaş ödemesinin her ayın en geç 10’una kadar yüklenici tarafından yapılacağının düzenlendiği görülmüştür.

 

Bu itibarla Sözleşme Tasarısı ile Teknik Şartname’nin anılan maddeleri karşılaştırıldığında personel ödemesinin ayın en geç kaçına kadar yapılması gerektiği hususunda birbiri ile çelişkili olduğunun anlaşıldığı, yüklenicinin her ayın 10’una kadar maaş ödemesi gerçekleştirmesi durumunda Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesi gereği cezai işlem uygulanacağı, dolayısıyla söz konusu çelişkinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinde yer alan “İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”