Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISI MADDELERİNDEKİ DÜZENLEMELER HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISI MADDELERİNDE YER ALAN DÜZENLEMELERİN BİRBİRİYLE ÇELİŞMESİ HALİNDE İHALENİN İPTALİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-807

Sözleşme Tasarısı’nın 16.1’inci maddesinde genel aykırılık halinde verilecek ceza oranının sözleşme bedelinin on binde 5’i olarak belirtildiği, 16.1.2’nci maddesinde ise özel aykırılık hali olarak “Yüklenicinin işin gerçekleştirilmesi esnasında teknik şartname hükümlerine aykırı davranması durumunda her bir aykırılık için” ifadesine yer verilerek yine genel aykırılık hallerine yer verildiği ve söz konusu durumun oluşması halinde ise sözleşme bedelinin on binde 6’sı oranında ceza uygulanacağının düzenlendiği, dolayısıyla her iki maddede de genel aykırılık hallerine yer verildiği ve farklı cezai oranlarının yazıldığı görülmüştür.

 

Yapılan inceleme neticesinde, Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1 ve 16.1.2’nci maddelerinde yer alan düzenlemelerin birbiriyle çeliştiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.”