Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISINDA AĞIR AYKIRILIK HALİ HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISINDAKİ DÜZENLEMELERDE AĞIR AYKIRILIK HALİ AÇIK VE TEREDDÜDE YER VERMEYECEK BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONULAMADIĞI İÇİN İHALENİN İPTAL EDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1211

“Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinde yer alan tabloda “…Zehirlenme vakasının Yükleniciden kaynaklı olması durumunda personel, hasta veya hasta yakınlarının hayatını kaybetmesi durumunda zehirlenme vakasının yükleniciden kaynaklı olması durumunda.” düzenlemesine yer verildiği, söz konusu düzenlemede zehirlenme ve zehirlenmeden dolayı can kaybı yaşanması olmak üzere iki farklı ağır aykırılık halinin mi, yoksa zehirlenme ve can kaybının bir arada yaşanması durumunun ağır aykırılık hali sayılacağının açık ve tereddüde yer vermeyecek bir şekilde ortaya konulamadığı anlaşılmıştır. İhalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”