Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISINDA ARAÇLARIN KASKOLARI DÜZENLEMESİ HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISINDA ARAÇLARIN KASKOLARININ YAPTIRILMASI İLE İLGİLİ MADDENİN İDARE TARAFINDAN BOŞ BIRAKILMASI KASKONUN ASGARİ LİMİTLER DAHİLİNDE SUNULAN TÜM KASKO BEDELLERİNİN VE POLİÇELERİNİN KABUL EDİLECEĞİ ŞEKLİNDE ELE ALINMALIDIR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1286

“Şikayete konu ihaleye teklif vermek isteyen isteklilerin teklif bedellerini oluştururken, İdari Şartname’nin teklif fiyata dâhil giderler başlığı altında düzenlenen tüm gider kalemlerini göz önünde bulundurmaları gerektiği, anılan düzenlemelerde belirtilen asgari ölçütlerin sağlanmasının yeterli olduğu, idare tarafından söz konusu giderlerin tüm istekliler tarafından eşit şekilde anlaşılabilecek haliyle düzenlenmesinin gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin 25.3’üncü maddesi incelendiğinde, kiralanacak olan araçların mtv, kasko, sigorta, emisyon giderleri, trafik muayene (vize), trafik tescil işlemleri, amortisman, her türlü tamir, bakım, onarım, nakil, montaj, demontaj, yedek parça, lastik, amortisman giderlerinin teklif fiyatına dahil edilmesi gerektiğinden bahsedildiği, isteklilerin teklif ettikleri araçların kaskolarının yaptırılması ve bu bedelin teklife dahil olması gerektiği, anılan durumda  bir belirsizlik olmadığı, yakıt katkısına ilişkin olarak herhangi bir net düzenlemeye yer verilmediği, anılan maliyetin idare tarafından bir gider kalemi olarak öngörülmediği, Sözleşme Tasarısı’nın 21.2.1’inci maddesinin idare tarafından boş bırakılması durumunun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 76.4’üncü maddesi uyarınca kaskonun asgari limitler dahilinde sunulan tüm kasko bedellerinin ve poliçelerinin kabul edileceği şeklinde ele alınması gerektiği sonucuna ulaşılmış olup başvuru sahibinin anılan düzenlemelerin tekliflerin sağlıklı şekilde oluşturulmasını engellediği yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.”