Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISINDA İKİ FARKLI CEZA ORANI HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISINDA AYNI MADDE İÇERİSİNDE İKİ FARKLI CEZA ORANI YAZILARAK ÇELİŞKİLİ BİR DÜZENLEME YAPILMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-695

“Sözleşme Tasarısı’nın 16.1’inci maddesinde genel aykırılık halinde verilecek ceza oranının binde 5 olarak belirtildiği, 16.1.2’nci maddesinde ise özel aykırılık hali olarak “Teknik Şartname’de belirtilmiş hususlarda aykırılık olması durumunda veya firmadan kaynaklı yemeğin zamanında verilememesi ya da firmaya her ay verilen aylık yemek listesindeki yemeklerin listeye uyulmaması durumunda” ifadelerine yer verilerek genel bir aykırılık halinin yazıldığı ve söz konusu durumda ise yüzde 1,00 ceza uygulanacağının düzenlendiği, her iki maddede de genel aykırılık hallerine yer verildiği ve farklı oranlar yazıldığı bu sebeple söz konusu maddelerin birbirleriyle çeliştiği, ayrıca aynı Tasarı’nın 16.1.3’üncü maddesinde ise “Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinin 1 sıra nolu aykırılık halinde Teknik Şartname’de belirtilmiş hususlarda aykırılık olması durumunda veya firmadan kaynaklı yemeğin zamanında verilememesi yâda firmaya her ay verilen aylık yemek listesindeki yemeklerin listeye uyulmaması durumunda, düzenlemesi yapılmıştır. Ve bu durumun meydana gelmesi halinde sözleşme bedelinin Yüzde 1,00’i oranında ceza uygulanacağı belirtilmiştir. Sözleşme bedelinin Binde 5,00’i oranında ceza uygulanacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır.” ifadelerine yer verilerek aynı madde içerisinde iki farklı ceza oranı yazılarak çelişkili bir düzenleme yapıldığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”