Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME TASARISINDAKİ UYUMSUZLUKLAR HK.

KARAR: SÖZLEŞME TASARISINDAKİ UYUMSUZLUKLAR SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI AŞAMASINDA FARKLI UYGULAMALARA SEBEBİYET VEREBİLİR

KARAR TARİHİ: 23.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-394

“Uyuşmazlığa konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesindeki tabloda yer alan 21 numaralı aykırılık halinin devamında idarece sözleşme bedeli üzerinden kesilecek ceza oranı binde 2 olarak belirtilen “Yukarıda yazılı maddeler dışında hizmetle ilgili herhangi bir kusur şartname maddelerinin herhangi birine uyumsuzluk durumunda konu yükleniciye yazılı olarak ihtar mahiyetinde bildirilir. Görülen eksiklikler ve hataların düzeltilmesi istenir. Bu eksiklikler ihtar yazısında belirtilen süre içinde giderilmediği takdirde;” aykırılık haline, anılan tablonun 29 numaralı satırında da yer verildiği ancak bu kez söz konusu aykırılık için kesilecek ceza oranının binde 5 olarak belirlendiği görülmüştür. Bu sebeple hizmetle ilgili herhangi bir kusur, şartname maddelerinin herhangi birine uyumsuzluk durumunda uygulanacak ceza oranı konusunda dokümanda uyumsuzluk olduğu, söz konusu uyumsuzluğun sözleşmenin uygulanması aşamasında farklı uygulamalara sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan aktarılan mevzuat düzenlemelerinden, aykırılık hallerinde uygulanacak ceza oranlarının tablonun “aykırılık hali” sütununda değil, “Sözleşme Bedeli Üzerinden Kesilecek Ceza Oranı” sütununda düzenleneceği anlaşılmakta ise de, idarece Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinin “aykırılık hali” sütununun 21’inci satırının içine ilgili aykırılık hali için kesilecek ceza oranının binde 5, aykırılık halinin “Sözleşme Bedeli Üzerinden Kesilecek Ceza Oranı” sütununa denk düşen kısmında ise aynı aykırılık hali için kesilecek ceza oranının binde 2 olarak belirlendiği görülmüştür. Bu itibarla sözleşmeye konu yemek üretiminde şartnameye aykırı malzeme kullanılarak üretilen her ürün çeşidi için ve bu tür ürünlerin mutfak veya depoda bulunması durumunda her malzeme için uygulanacak ceza oranı konusunda dokümanda uyumsuzluk olduğu, söz konusu uyumsuzluğun sözleşmenin uygulanması aşamasında farklı uygulamalara sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”