Hakkakul Logo Beyaz

SÖZLEŞME TASARISININ ÖZEL AYKIRILIK HALLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZA UYGULAMASININ İLK SÖZLEŞME BEDELİ ÜZERİNDEN YAPILMASI ŞEKLİNDEKİ DÜZENLEME MEVZUATA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-881

“Yapılan incelemede, ihale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde aylık bazda belirlenen her hakediş döneminde özel aykırılık halleri olarak sekiz adet ihlale yer verildiği, söz konusu ihlallerin gerçekleşmesi halinde ise ilk sözleşme bedelinin on binde biri (Sözleşme Tasarısı’nda 5 (beş) sıra numarasında belirtilen özel aykırılık hali için ise ilk sözleşme bedelinin on binde ikisi) oranında ceza uygulanacağının düzenlendiği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde; Sözleşme Tasarısı’nın özel aykırılık halleri için öngörülen ceza uygulamasının Tip Sözleşme’nin 16.1.2’nci maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olarak ilk sözleşme bedeli üzerinden yapıldığı anlaşıldığından, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.”