Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞMEDE İŞ EKSİLİŞİ YAPILMASI HK.

KARAR: SÖZLEŞMEDE İŞ EKSİLİŞİ YAPILMASI DURUMUNDA SÖZLEŞME TARAFLARININ İŞİN BU ŞEKİLDE TAMAMLANDIĞI HUSUSUNDA ANLAŞTIĞINI GÖSTEREN BELGENİN İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN DİĞER BELGELERLE BİRLİKTE SUNULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-858

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (ç) bendindeki hüküm uyarınca sözleşmede iş eksilişi yapılması durumunda sözleşme taraflarının işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösteren belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması gerektiği, S… A.Ş. tarafından söz konusu istekli adına 25.03.2022 tarihli bir yazı düzenlenmiş olmakla birlikte söz konusu yazıda tarafların karşılıklı olarak anlaştığını gösterir bir ibarenin yer almadığı, dolayısıyla söz konusu belgenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (ç) bendi kapsamında tarafların anlaştığını gösterir nitelikte bir belge olarak nitelendirilemeyeceği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının da yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”