Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞMELERDEKİ DÜZENLEMELER HK.

KARAR: BAŞVURU SAHİPLERİ İDDİALARINDA SÖZLEŞMELERDEKİ DÜZENLEMELERİN YÖNETMELİĞE HANGİ YÖNDEN AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN SOMUT BİLGİLERE, GEREKÇELERE VE DELİLLERE YER VERMELİDİR

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-542

“… İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde; dilekçelerde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmış, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinde ise başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği konusunun Kuruma yapılan başvurularda öncelikle incelenmesi gereken hususlar arasında olduğu belirtilmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında da, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiği yönünde bir açıklama yapılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında, başvuru sahibinin 5’inci iddiasında bahsi geçen Sözleşme Tasarısı düzenlemelerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı olduğunun iddia edildiği, ancak ilgili Sözleşme Tasarısı düzenlemelerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne ne yönden aykırı olduğuna ilişkin somut bilgilere, gerekçelere ve dayandırıldığı delillere yer verilmediği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının somut dayanaktan uzak genel hukuka aykırılık ifadelerini içerdiği anlaşıldığından söz konusu iddianın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”