Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTE GEÇERLİ BELGELER HK.

KARAR: SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTE GEÇERLİ OLMASI İSTENEN BELGELERİN SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN ÖNCE İSTENİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-546

“… ihale dokümanı düzenlemeleri doğrultusunda, incelemeye konu ihalenin İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde yükleniciden Ordu ili sınırları içerisinde yer alan kendi yemek fabrikası/yemek üretim merkezine ait belge veya Ordu il sınırları içerisinde yer alan bir yemek fabrikası/yemek üretim merkezi ile yapılmış olan sözleşmenin sunulmasının istenildiği, ayrıca söz konusu düzenlemede yüklenicinin bahse konu yemek fabrikası/yemek üretim merkezinin birtakım kalite belgelerine sahip olmasının istenildiği, anılan maddede bu belgelerin yüklenici tarafından sözleşme esnasında sunulması gerektiğinin ifade edildiği; bu doğrultuda söz konusu düzenlemeyle idare tarafından iddiaya konu edilen belgelerin yükleniciden sözleşme esnasında istenilmesi hususu ile bu belgelerin sözleşmenin imza tarihinde geçerliliğini koruyan belgeler olmasının istenilmesi hususları bir arada değerlendirildiğinde, bahsi geçen belgelerin sözleşmenin imzalanmasından önce istenildiği sonucuna varıldığı, bu itibarla sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olması istenilen söz konusu belgelerin sözleşmenin imzalanmasından önce istenilmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”