Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI AŞAMASI HK.

KARAR: İHALE SÜRECİNİN DIŞINDA KALAN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI AŞAMASINI KAMU İHALE KURUMU’NUN İNCELEME GÖREV VE YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR

KARAR NO : 2022/UM.IV-1451

KARAR TARİHİ : 23.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 53 ve 54

“Kamu İhale Kurumu’nun görevleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilmiş olup, bu görevler arasında, söz konusu Kanun kapsamında yapılan ihalelerin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlere ilişkin olarak yapılan itirazen şikâyet başvurularının incelenip sonuçlandırılması görevi de bulunmaktadır. Söz konusu başvurunun ise ihale sürecinin dışında kalan sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olduğu tespit edilmiş olup, bu aşama ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesi kapsamında Kamu İhale Kurumu’nun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu çerçevede yapılan inceleme sonucunda; başvuru kapsamında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesinin uygulanmasına yönelik olarak sunulan dilekçenin itirazen şikâyet başvurusu kapsamına girmediği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.”