Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK HALLERİNDE UYGULANACAK CEZALAR HK.

KARAR: SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK HALLERİNDE UYGULANACAK CEZALAR HAKKINDA SÖZLEŞME TASARISINDA BELİRTİLEN DÜZENLEMELER ESAS ALINIR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-37

“…Teknik Şartname’nin itirazen şikayet başvurusuna konu olan maddesinde ise cihaz arızaları nedeniyle çalışılmayan her hasta testi için o yılın bütçe uygulama fiyatları üzerinden yüklenicinin ceza ödeyeceği düzenlemesine yer verildiği görülmekle birlikte, söz konusu maddede sözleşmeye aykırılıkların neler olduğuna, bu aykırılıkların kaç kez tekrarlanması durumunda ve sözleşmenin hangi hallerde feshedileceğine ilişkin düzenlemelere yer verilmediği görülmüştür.

Bu kapsamda yapılan incelemede, ihale konusu işin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede; ceza ve sözleşmenin feshine ilişkin şartlara ise sözleşme tasarısında yer verilmesi gerektiği dikkate alındığında, sözleşmeye aykırılıklar ve cezaya ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmeyen söz konusu Teknik Şartname düzenlemesinin Sözleşme Tasarısı’nda belirtilen ayrıntılı ceza düzenlemelerinin yerine geçemeyeceği, dolayısıyla söz konusu doküman düzenlemelerinin birbirine aykırılık teşkil etmediği, sözleşmeye aykırılık hallerinde uygulanacak cezalar hakkında Sözleşme Tasarısı’nda belirtilen düzenlemelerin esas alınacağı dikkate alındığında başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır…”