Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BEDEL İÇEREN TEK BİR SÖZLEŞMEYE DAYALI İŞLER HK.

KARAR: BEDEL İÇEREN TEK BİR SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN VE KABULÜ YAPILAN İŞLERDE, GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞİN PARASAL TUTARININ SÖZLEŞME BEDELİNE ORANINA BAKILMAKSIZIN YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGESİ DÜZENLENİR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-319

“… İdare tarafından başvuru sahibinin sunmuş olduğu bahse konu iş deneyim belgesinin gerçekleştirilen iş tutarının, ilk sözleşme bedelinin %80’inin altında kaldığı gerekçesiyle uygun bulunmadığı görülmekle birlikte … mevzuat hükümlerinden bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi düzenleneceği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede yapılan değerlendirmede başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, belgeye konu işin kabulünün yapıldığı görüldüğünden gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın kabul edilmesi gerektiği ve mevzuata uygun olarak düzenlendiği anlaşılmış olup anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olduğu ve belge tutarının teklif edilen bedelin % 25’inden fazla olduğu tespit edildiğinden idarece başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin gerçekleştirilen iş tutarının, ilk sözleşme bedelinin %80’inin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”