Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÜRE KAYBINDAN İHALENİN İPTAL EDİLMESİ HK.

KARAR: ŞİKÂYET VE İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURULARININ NEDEN OLDUĞU SÜRE KAYBINDAN DOLAYI İŞİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ARTIK YETERLİ SÜRENİN BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ MEVZUATA AYKIRILIK TEŞKİL EDER

KARAR NO : 2022/UH.I-1341

KARAR TARİHİ : 03.11.2022

“İnceleme konusu ihalenin, Konya il sınırı dâhilinde yer alan ilçelerdeki su depoları ile su yapılarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonuna ilişkin olduğu, bahse konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 10.2’nci maddesinde yüklenici ile sözleşmenin imzalandığı tarihi müteakip 7 gün içinde iş yeri tesliminin yapılarak işe başlanması gerektiğinin belirtildiği, aynı Tasarı’nın 9.1’inci maddesinde ise işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 240 gün olduğunun ifade edildiği, dolayısıyla ihale dokümanında işe başlama tarihinin gün, ay ve yıl olarak kati bir şekilde belirlenmediği anlaşılmış olup, bu bağlamda ihale sürecinde yapılacak olan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, işin yapılma süresi olan 240 günlük sürenin dışındaki bir süreçte gerçekleştirileceği, bu kapsamda şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları nedeniyle işin yapılması için belirlenen 240 günlük sürede herhangi bir eksilme meydana gelmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından idare tarafından ihalenin, yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının neden olduğu süre kaybından dolayı ihale konusu işin gerçekleştirilmesi için artık yeterli sürenin bulunmadığı gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”