Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÜREKLİLİK ARZ EDEN HİZMET İŞLERİ HK.

KARAR: YEMEK, TEMİZLİK, GÜVENLİK VE PERSONEL TAŞIMA GİBİ SÜREKLİLİK ARZ EDEN HİZMET İŞLERİNDE KISMİ KABUL YAPILAMAZ

KARAR TARİHİ: 18.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-618

“Sözleşme Tasarısı’nın 20.1’inci maddesinde şikayete konu ihalede kısmi kabul yapılacağının ve kabul işlemlerinin aylık olarak yapılacağının düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre ihalelerde taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabileceğinin ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 45’inci maddesine göre sözleşme konusu hizmetin, aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirildiği yemek, temizlik, güvenlik ve personel taşıma gibi süreklilik arz eden hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamayacağının hüküm altına alındığı anlaşılmaktadır.

 

Şikayete konu ihalenin “Taşıt ve İş Makinası Kiralama” işi olduğu, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde kısmi kabulü yapılamayacak işlerin; yemek, temizlik, güvenlik ve personel taşıma gibi süreklilik arz eden hizmet işleri olduğunun anlaşıldığı, şikayete konu ihalede kullanılacak olan araçların ihaleye konusu işin süresi boyunca süreklilik arz edecek şekilde kullanılacağı anlaşılmış olup Sözleşme Tasarısı’nın 20.1’inci maddesinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 45’inci maddesine aykırı düzenlendiği, bu sebeple başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”