Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAYAN ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: İDAREYE SÜRESİ İÇİNDE YAPILMAYAN ŞİKÂYET BAŞVURUSU SÜRE YÖNÜNDEN REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO:2022/UH.II-356

“İdareye şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği anlaşılmakla birlikte, idareye sunulan şikayet dilekçesinde bulunmayan ancak Kuruma sunulan itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların incelenmesinin Kamu İhale Kurumunun yetkisi dahilinde olduğu ileri sürülse dahi, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik şikayetlerin, iddia konusu hususun farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye yapılması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibinin “aşırı düşük teklif açıklamalarının kamu yararı da göz önüne alınarak yeniden incelenip karar verilmesi gerektiği” yönündeki iddiasının kesinleşen ihale komisyonu kararının tebliğ edildiği 31.01.2022 tarihini izleyen günden itibaren on gün içinde, yani 10.02.2022 tarihine kadar idareye yapılması gerekirken, anılan iddiaya bu süre geçtikten sonra 11.02.2022 tarihinde itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde yer verildiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”