Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİF DOSYASINDA İŞ DENEYİMİ HK.

KARAR: TEKLİF DOSYASINDA İŞ DENEYİMİ MEVZUATA UYGUN TEVSİK EDİLMEYEN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN GEÇERLİ TEKLİF OLARAK BELİRLENMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-605

“Başvuru sahibi B…. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere “Can24 Bakım Merkezi Fatura Dökümü” başlıklı 33 adet faturaya ilişkin (fatura no, fatura tarihi, kdv hariç tutar ve toplam tutar) bilgilerin yer aldığı belge, 33 adet fatura, Sigortalı hizmet listesi, tahakkuk fişi ve dekont sunulduğu, fakat sözleşme sunulmadığı, bu sunulan belgelere göre; teklif dosyasında iş deneyimi mevzuata uygun tevsik edilmediği anlaşılan başvuru sahibi isteklinin, geçerli teklif olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi B…. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”