Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİF DOSYASINDA SUNULAN BELGELER HK.

KARAR: TEKLİF DOSYASINDA SUNULAN BELGELERİN ASLININ YA DA ASLI NOTERCE ONAYLI ÖRNEKLERİNİN VEYA “ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR” ŞEKLİNDE ŞERH DÜŞÜLEN SURETLERİNİN SUNULMASI HALİNDE BELGELER UYGUN KABUL EDİLİR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-174

“… mevzuat hükmü ve İdari Şartname düzenlemeleri gereğince teklif dosyasında sunulan belgelerin aslı ya da aslı noterce onaylı örneklerinin veya aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerinin sunulması halinde uygun kabul edileceği, yabancı dilde sunulan bir belgenin Türkçe onaylı tercümesiyle birlikte sunulması durumunda geçerli sayılacağı dikkate alındığında İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde sunulması istenilen belgelerden Çağrı Merkezinde kullanılan ACD ürününün üreticisi onaylı belgenin yabancı dilde olan aslının (ıslak imzalı) sunduğu fakat söz konusu belgenin Türkçe tercümesinin sunmadığı, dolayısıyla anılan belgeye yönelik yeterlik koşulunun sağlanıp sağlanmadığının tespit edilemediği, Ankara’da bulunan yedek olarak göstereceği Çağrı Merkezinin ve Ankara dışındaki yedek olarak göstereceği Çağrı Merkezinin faal olduğunu gösterir belgeler kapsamında sunulması istenilen belgelerin fotokopi olarak sunduğu görülen ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin 2.a ve 2.b iddiasının yerinde olduğu kanaatine varılmıştır.

Aktarılan tespitlere göre teklif dosyasında sunulan belgelerin aslı ya da aslı noterce onaylı örneklerinin veya aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerinin sunulması halinde uygun kabul edileceği, yabancı dilde sunulan bir belgenin Türkçe onaylı tercümesiyle birlikte sunulması durumunda geçerli sayılacağı dikkate alındığında İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi kapsamında sunulması istenilen belgelerin fotokopi olarak sunduğu görülen E…. A.Ş.ye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.”