Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİF FİYATI AŞIRI DÜŞÜK OLAN İSTEKLİLER HK.

KARAR: İDARE, TEKLİF FİYATI AŞIRI DÜŞÜK OLAN İSTEKLİLERDEN AÇIKLAMA İSTEMEDEN TEKLİFLERİ REDDEDEMEZ.

KARAR NO : 2015/467

KARAR TARİHİ : 16.04.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 14. İdare Mahkemesi)

mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; ihale komisyonunun verilen teklifleri, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği ve bu yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirerek, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddine karar vereceği; teklifi, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olan teklifleri sorgulama yapmadan kabul veya reddedemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Uyuşmazlık konusu olayda; idarece gerçekleştirilen ihalenin 6.kaleminin yaklaşık maliyetinin 125.706,66-TL olarak belirlendiği, verilen diğer teklifin ise 113.350,00-TL olduğu, dolayısıyla davacının vermiş olduğu 7.650,00-TL teklifin idarece belirlenen yaklaşık maliyete ve diğer teklife göre oldukça düşük olduğu görüldüğünden, davacının teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi ve bu teklife ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bu durumda, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.