Hakkakul Logo Beyaz

TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLAN İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMA ZORUNLULUĞU BULUNMADIĞINDAN GEÇİCİ TEMİNATININ GELİR KAYDEDİLMEMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-450

“… sözleşme imzalanması için 4734 sayılı Kanun’un 42’nci maddesi uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekliye 10 günlük süre verildiği ve teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının istendiği, ancak anılan istekli tarafından teklif geçerlilik süresinin uzatılmadığı, ihale için belirlenen teklifin geçerlik süresinin sözleşme imzalanması için verilen 10 günlük sürenin bitim tarihinden önce sona erdiği, bir diğer ifade ile sözleşme imzalanabilecek 10 günlük yasal sürenin başlangıcında sözleşmenin imzalanması mümkün olmakla birlikte, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu süre içinde derhal sözleşmeyi imzalamasını zorunlu kılan bir düzenlemenin bulunmadığı anlaşıldığından aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca teklif geçerlilik süresi dolan ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğunun bulunmadığı ve geçici teminatının gelir kaydedilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”