Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİF TUTARI İLE YAKLAŞIK MALİYET KIYASLAMASI HK.

KARAR: İDARENİN TEKLİF TUTARI İLE YAKLAŞIK MALİYET KIYASLAMASINI YÜZDE FARK ÜZERİNDEN YAPIP TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKARAK İHALEYİ İPTAL ETMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-606

“İhalenin 2’nci kısmına ilişkin ihale komisyonu kararında “Bu kısım için ihale öncesi idaremizce tespit edilen toplam yaklaşık maliyet 312.179,00 TL dir. F… Ltd. Şti. isteklisi 1.090.000,00 TL, G… AŞ isteklisi ise 1.429.000,00 TL teklif vermiştir. İstekliler tarafından teklif edilen fiyatların tespit edilen yaklaşık maliyet fiyatından yüksek olması ve alımı durumunda kamu zararı oluşacağı göz önüne alındığından isteklilerin bu kısma ait tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve bu kısmın iptaline karar verilmiştir” denilmekle birlikte şikâyete cevapta özetle; yaklaşık maliyet, teklif fiyatı kıyaslamasının, tutarlar farkı üzerinden değil yüzde fark üzerinden yapıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca ihale komisyonu kararında başvuru sahibinin iddia ettiği üzere 2.kısıma ilişkin, kullanılabilir ödenek tutarı gibi şartların değerlendirilmediği anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale mevzuatı açısından ihtiyaçlarını uygun şartlarla ve zamanında karşılanma ve kaynaklarını verimli kullanmaktan sorumlu olan idarenin, teklif tutarı yaklaşık maliyet kıyaslamasını yüzde fark üzerinden yapıp, teklifleri değerlendirme dışı bırakarak ihaleyi iptal etmesinde aykırılık olmadığı değerlendirilerek iddia yerinde görülmemiştir.”