Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİF ZARFI ÜZERİNDEKİ BİLGİLER HK.

KARAR: TEKLİF ZARFI ÜZERİNDE İHALEYİ YAPAN İDARENİN AÇIK ADRESİNİN YAZILMASI ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-245

“Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’de idarenin adresinin “Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü-Valilik Hizmet Binası Kat 4 Merkez/YOZGAT” olduğu, ancak başvuru sahibinin idareye sunmuş olduğu teklif zarfında idarenin açık adres bilgisine yer verilmediği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesinde teklif zarfı üzerinde ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazılmasının zorunlu olduğu, 36’ncı maddesinde ise uygun olmayan teklif zarflarının bir tutanak ile belirlenerek isteklinin değerlendirmeye alınmayacağının açık olduğu, başvuru sahibinin teklif zarfı üzerinde ihale kayıt numarası bulunmakla birlikte ihaleyi yapan idarenin açık adresinin bulunmadığı ve bu haliyle teklif zarfının Kanun’un 30’uncu maddesine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer yandan, başvuru sahibi tarafından şikâyete konu edilen Ö… Ltd. Şti.nin ilk fiyat teklifinin yer aldığı teklif zarfının Kanun’un 30’uncu maddesine uygun şekilde düzenlendiği ancak son fiyat teklifinin yer aldığı ikinci teklif zarfında isteklinin ticaret unvanı ve tebligata esas adresi dışında kalan ihale kayıt numarası, ihalenin adı, idarenin adı ve idarenin adresi bilgilerinin tamamının hatalı yazıldığı tespit edildiğinden ikinci teklif zarfının mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle idarece anılan istekliye ait ikinci teklif zarfının uygun bulunmayarak ilk fiyat teklifinin son fiyat teklifi olarak esas alınması işleminin yerinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle de uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”