Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVABINDA EKSİKLİK BULUNAN İSTEKLİYE AİT TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI İŞLEMİNDE MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR NO : 2022/UH.II-1504

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ihale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesinin zorunlu olduğu ve İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı,

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin İhale İlanı ve İdari Şartname’nin ilgili bölümünde  yer verilen “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde,  teknik şartnamelerin tüm maddelerine birebir karşılaştırmalı teknik şartnameye cevap yazısı ile birlikte teklif edilen ürün ve cihazın marka ve modelinin beyan edilmesinin zorunlu olduğu, firmaların şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceği, bu cevapların  “ ………… marka ……….. model cihazı ve kitleri teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerektiği, bu cevaplar ile orijinal doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa ve şartnameye uygunluk belgesi hazırlamazsa tekliflerin reddedileceğinin düzenlendiği dolayısıyla teknik şartnameye cevabında eksiklik bulunan başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir.”